Huren geeft flexibiliteit.

Huurbetaling

Iedere maand komt het terug, de huur betalen. De huurprijs en de servicekosten zijn steeds te voldoen vóór de eerste dag van de maand, bij vooruitbetaling. U betaalt steeds voor de aankomende maand. Bij niet tijdige betaling van de huur, ontvangt u een betalingsherinnering om alsnog binnen 5 kalenderdagen de huur betalen. Als wij geen betaling of reactie ontvangen a.d.h.v. de betalingsherinnering, geven we de vordering uithanden aan een incassobureau.

Huurtoeslag

Het is niet voor iedereen gemakkelijk om aan de maandelijkse huurverplichting te voldoen. De overheid heeft daarom de huurtoeslag in het leven geroepen. Om hiervoor in aanmerking te komen moet tenminste voldaan worden aan de gestelde voorwaarden. De huurtoeslag wordt berekend over de kale huur plus de servicekosten (de subsidiabele huur) en is gebaseerd op uw actuele inkomen. Via www.toeslagen.nl kunt u met uw DigiD online uw huurtoeslag aanvragen.

 • Toeslagen
 • Huurverhoging / indexatie

  Koninvest Vastgoed past huren jaarlijkse via indexatie aan en past een integrale en inkomensonafhankelijke huurindexatie toe.
  Onze huurders worden hierover jaarlijks schriftelijk geïnformeerd.

  Huuropzegging

  Wanneer u de huur wenst op te zeggen, dient een opzegtermijn van 1 maand in acht genomen te worden, overeenkomstig de algemene bepalingen. Een huuropzegging kan alleen schriftelijk gebeuren. Stuur ingeval van een huuropzegging een opzeggingsbrief naar: Koninvest Vastgoed BV, o.v.v. Huuropzegging, Hulsdonksestraat 15, 4703 AP Roosendaal. Vermeldt duidelijk uw nieuwe adresgegevens en per wanneer u wilt opzeggen.

  Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV)

  Koninvest Vastgoed onderkent de behoefte om uw huurwoning aan te passen aan eigen smaak en volgt hierin het landelijke beleid t.a.v. Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV). U vraagt toestemming aan voordat u begint met het zelf aanbrengen van veranderingen in uw woning. Daarvoor maakt u gebruik van onderstaand ZAV formulier.

 • ZAV-formulier
 • Klachten

  Uw woonkwaliteit kan onverhoopt in het gedrang komen als er sprake is overlast. Dit kan overlast zijn van medebewoners of ook van buiten het complex. Ieder mens is verschillend en mensen hebben niet altijd dezelfde gebruiken, normen en waarden.

 • Klachtenformulier
 • Buurtbemiddeling

  Probeer de overlast altijd eerste rustig te bespreken met de veroorzaker. Komen jullie er niet samen uit, of houdt de overlast aan, dan kunt u buurtbemiddeling Roosendaal inschakelen: buurtbemiddeling@wijzijntraversegroep.nl.

 • Buurtbemiddeling
 • Drugsoverlast

  Drugsoverlast dient direct gemeld te worden bij het Courageteam van de Gemeente Roosendaal telefonisch kan dit via
  0800 225 58 88 of mailen naar drugsoverlast@roosendaal.nl. Maakt u liever anoniem melding? Dan kunt u bellen met Meld Misdaad Anoniem via 0800 7000.

  Cta background

  Neem contact
  met ons op

  Contact

  Bekijk onze projecten

  Projecten