Investeren met een aantrekkelijk rendement.

Zoekt u een goede investering?

Koninvest Vastgoed realiseert solide en goed renderende vastgoed beleggingen.

Wij richten ons op de combinatie van stabiel rendement met beheersbaar risico, voornamelijk in de sectoren woningbouw en maatschappelijk vastgoed.

Onze beleggingen kenmerken zich door vaste aanvangsrendementen, goede spreiding in debiteuren en/of onderliggende huurgaranties. Onze mede-investeerders zijn op basis van transparantie in een vroegtijdig stadium betrokken bij de projecten. Hierbij worden duidelijke afspraken gemaakt over structurering, aanvangsrendement, marktsegment en de termijn waarop in samenwerking in het project wordt geïnvesteerd.

Direct investeren in vastgoed via Koninvest Vastgoed betekent optimaal profiteren van de voordelen die beleggen in vastgoed met zich meebrengen. Koninvest Vastgoed verzorgt alle operationele processen en realiseert bovengemiddeld rendement. Mede-investeerders blijven op basis van frequent overleg en verslaglegging nauwgezet op de hoogte van de exploitatie van de belegging.

Uw investering in vastgoed:

Wij maken het waar.

Cta background

Neem contact met ons op

Contact

Bekijk onze projecten

Projecten