Koninvest Vastgoed realiseert uitsluitend duurzaam beleggingsvastgoed

Energiezuinig

Klimaatadaptie

Zonnestroom

98.5

%

Van woningen met energielabel A of hoger

871

PV panelen Binnen de portefeuille

326.625

KWH

Stroomopwekking Per jaar

Bekijk onze duurzame projecten

Koninvest Vastgoed realiseert vastgoedprojecten voor lange termijn, duurzame criteria zijn daarbij vanzelfsprekend. Moderne en duurzame woningen trekken de beste huurders en hebben de beste waardering, het gevolg hiervan is een langdurig stabiele huurstroom.

In de visie van Koninvest Vastgoed gaat een duurzame gebouwexploitatie verder dan het nemen van technische maatregelen, oftewel de E van environmental/milieu. Gebouwen vervullen ook een belangrijke sociale (S) functie: Er wonen of werken mensen, en dat noodzaakt om ook naar het welzijn van de bewoners te kijken.

De impact van professioneel beheer over het vastgoed zelf en goed opdrachtgeverschap daarin oftewel de G (Governance) neemt ook toe.

Op basis goed ESG-beleid kunnen risico’s beheerst worden, en rendementen voor lange termijn gewaarborgd blijven. Een duurzaam beleid over de gehele lifecycle van vastgoed, alsmede aantrekkelijke rendementen, gaan voor Koninvest Vastgoed hand in hand.

duurzame partnerships

Koninvest Vastgoed investeert in duurzame partnerships. Voor alle projectpartners in de keten, zowel investeerders, huurders, banken, overheidsinstanties als toeleveranciers, streeft Koninvest Vastgoed naar duurzame en stabiele samenwerkingsverbanden. In de visie van Koninvest Vastgoed is het behalen van duurzaamheidsdoelstelling slechts optimaal mogelijk vanuit een integrale aanpak met professionele inbreng vanuit duurzame projectpartners. De inbreng van onze partners vormt een essentiële bijdrage aan het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen.

Partners in
duurzaamheid

Marijn de Kok

Interieurarchitect

1+1=3, zo ervaren wij de samenwerking met Koninvest. Koninvest weet de rol van ons als interieurarchitect op waarde te schatten. Door het prettige contact, de duidelijke vraagstelling en open dialoog tijdens het ontwerpproces bereiken we samen een meerwaarde in het toevoegen van verblijfskwaliteit aan de leefomgeving voor zowel bewoners als bezoekers.

Christ-Jan Danen

lid Raad van Bestuur TWB

Koninvest slaagt erin om woonwensen en -ideeën om te zetten in een concreet plan en dit tot uitvoer te brengen. Op zich niet zo bijzonder misschien. Wel als dit moet resulteren in betaalbare woning voor kwetsbare doelgroepen. Woning die bovendien een hoog afwerkingsniveau hebben, met een uitstraling uit het luxe segment. Voor ons is Koninvest de partner als we ontwikkelen op het gebied van wonen en zorg.

Leenders Fiscaal Advies

Dhr. Michel Leenders

Wij ervaren de samenwerking met Koninvest Vastgoed als zeer prettig. Wij zien Koninvest als ontwikkelaar midden in de maatschappij staan, met de blik naar buiten en een duidelijk doel om duurzame en betaalbare woningen te realiseren. Vaak binnenstedelijke herontwikkelingen waar veel uitdaging in zit. Het Team van Koninvest heeft haar zaakjes altijd op orde. In de samenwerking op fiscaal vlak is het prettig dat alle projecten planmatig doordacht zijn en informatie direct voorhanden is. Het team is niet alleen gastvrij maar ook gericht op het delen van kennis en netwerk. Wij hopen nog jaren te mogen samenwerken.

CSwonen

Anouk Schillemans

Koninvest verheft ontwikkeling tot kunst. Met enorme passie en gedrevenheid voegen zij waarde toe in de breedste zin. De locatie wordt gezien en vertaald naar een invulling die aansluit bij de markt en de wens van de huurder. De voorbereiding is tot in de puntjes geregeld wat het verhuurproces ten gunste komt. De combinatie aansluiting bij de markt en de voorbereiding zorgt ervoor dat wij altijd 100% verhuurd opleveren.

ABN AMRO

Jeannette Leijnsen

De samenwerking is professioneel en plezierig. Koninvest heeft actuele kennis van zaken. Casussen worden altijd goed voorbereid en uitgewerkt. De vragen zijn reëel en relevant en afspraken worden stipt nagekomen.

Rabobank

William Heeren

We hebben als Rabobank veel vertrouwen in Koninvest als ontwikkelaar-belegger. De projecten van Koninvest passen perfect in het profiel/ DNA van de Rabobank, waarbij de relatie tussen ons het beste te typeren is als professioneel, pro-actief en open, maar ook zeker warm en fijn waarbij we zaken echt samen oppakken. We hopen samen nog vele mooie projecten met Koninvest te mogen realiseren.

LeanBouw

Edwin Haast

"De samenwerking met Koninvest is uitstekend te noemen. Dit is vooral te danken aan het gebalanceerde bouwteam dat Koninvest de afgelopen jaren om zich heen heeft verzameld. Eénieder binnen het bouwteam heeft zijn eigen duidelijke rol en partijen werken zéér pro-actief samen om telkens weer van schets, tot een optimale realisatie te komen. Hierbij wordt, onder leiding van Koninvest, de optimalisatie gezocht tussen esthetische kwaliteit voor een zo’n scherp mogelijke prijs. Door bovenstaand proces lukt het Koninvest mooie en rendabele ontwikkelingen te realiseren welke altijd perfect zijn afgestemd op beoogde doelgroep / gebruikers.

Ernst Architect

Ernst Joosten

"De samenwerking bij het project City Lofts in Roosendaal heeft geleid tot een bijzondere invulling van de plek. De voormalige bioscoop heeft plaats gemaakt voor wonen. Door kritische wisselwerking in de gesprekken is er een optimaal resultaat behaald. Met Koninvest kun je snel schakelen. Ze zorgen voor efficiëntie in het proces en houden er flink de vaart in, zowel in het voortraject als tijdens de uitvoering. Het is fijn werken met kundige mensen en bovenal met bijzonder prettige mensen."

Architectuurstudio Breda

Geert van der Aa

Koninvest is voor ons een waardevolle opdrachtgever waarmee we in een prettige samenwerking iedere keer weer een mooi resultaat weten neer te zetten. In de samenwerking is Koninvest scherp, doortastend en kritisch. Dat maakt het mogelijk om complexe opgaven samen met de juiste projectpartners tot het optimale eindresultaat te brengen.

Cta background

Zoekt u een goede investering?

Contact Investeren

Kan mijn vastgoed ontwikkeld worden?

Contact Ontwikkelen