Samen, voor revitalisering
van de stad

Een betrouwbare partner in vastgoed-
ontwikkeling

Koninvest voegt waarde toe aan complexe binnenstedelijke locaties, door herontwikkeling, transformatie, en sloop-nieuwbouw. Wij staan voor revitalisering van de stad, realiseren nieuwe woonconcepten, en dragen bij aan doorstroming binnen de lokale woningmarkt.

Wij werken op basis van vaste kernwaarden en een lange termijnperspectief, aan onze ontwikkelingen:

Betaalbare huurwoningen

Betaalbaar wonen, betekent de realisatie van huurwoningen met sociale en middeldure huren voor het maatschappelijk middenveld, met name starters en senioren. Al dan niet met een zorgcomponent.

Duurzaam, en met lage energielasten voor bewoners.

Een thuis voor iedereen

Iedere woning die wij realiseren, is een nieuw en uniek eigen thuis voor een volgende bewoner.
Wij streven bij ieder project naar lange termijn tevredenheid en stabiele bezetting onder de bewoners.

Dit uitgangspunt vormt bij ieder nieuw project een belangrijke pijler.

Een duurzame woonomgeving

De ontwikkeling van binnenstedelijke locaties vergt creativiteit, daadkracht en een procesmatige aanpak. Wij combineren deze vaardigheden, en streven altijd naar slimme woon- en bouwconcepten.

Dit resulteert in een prettige en duurzame woonomgeving.

Koninvest ontwikkelt en realiseert voor eigen rekening en risico, wij werken intensief samen met onze ketenpartners en blijven als belegger betrokken bij onze realisaties. Deze aanpak maakt ons een solide en betrouwbare partner voor:

Gemeentes

Of het nu gaat om een binnenstedelijke leefomgeving met teruglopende verblijfskwaliteit, een verouderde locatie, danwel leegstaand vastgoed.

Wij zijn als geen ander in staat om met vernuftige interventies en een toekomstgerichte visie, een duurzame verbeterbijdrage te leveren aan de stad.

Woningcorporaties

De opgave om betaalbare woningen te realiseren is groot. Wij staan voor dezelfde doelgroepen als corporaties, en in samenwerking ontstaat een mooie mix van betaalbare en duurzame woningen.

Wij dragen hiermee bij aan een gedifferentieerde opbouw van betaalbare huurwoningen.

Zorginstellingen

Op het gebied van zorgverlening en huisvesting, staan zorginstellingen voor grote uitdagingen, met ingrijpende effecten op hun positie.

Wij verlenen zorginstellingen maximaal support bij de (her)ontwikkeling, realisatie, en transformatie van zorgvastgoed, en fungeren tevens als beleggingspartner.

Cta background

Zoekt u een goede investering?

Contact Investeren

Kan mijn vastgoed ontwikkeld worden?

Contact Ontwikkelen