Samen, voor revitalisering
van de stad

Een betrouwbare partner in vastgoed-
ontwikkeling

Koninvest voegt waarde toe aan complexe binnenstedelijke locaties, door herontwikkeling, transformatie, en sloop-nieuwbouw. Wij staan voor revitalisering van de stad, realiseren nieuwe woonconcepten, en dragen bij aan doorstroming binnen de lokale woningmarkt.

Wij werken op basis van vaste kernwaarden en een lange termijnperspectief, aan onze ontwikkelingen:

Betaalbare huurwoningen

Betaalbaar wonen, betekent de realisatie van huurwoningen met sociale en middeldure huren voor het maatschappelijk middenveld, met name starters en senioren. Al dan niet met een zorgcomponent.

Duurzaam, en met lage energielasten voor bewoners.

Een thuis voor iedereen

Iedere woning die wij realiseren, is een nieuw en uniek eigen thuis voor een volgende bewoner.
Wij streven bij ieder project naar lange termijn tevredenheid en stabiele bezetting onder de bewoners.

Dit uitgangspunt vormt bij ieder nieuw project een belangrijke pijler.

Een duurzame woonomgeving

Wij omarmen de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties (VN).

Op basis van deze doelstellingen investeren wij in duurzaam vastgoed, in een gebalanceerde stad, en in coherente woongemeenschappen.

Zorginstellingen

Op het gebied van zorgverlening en huisvesting, staan zorginstellingen voor grote uitdagingen, met ingrijpende effecten op hun positie. Wij verlenen zorginstellingen maximaal support bij de (her)ontwikkeling, realisatie, en transformatie van zorgvastgoed, en fungeren tevens als beleggingspartner

Woningcorporaties

De opgave om betaalbare huurwoningen te realiseren is groot. Wij staan voor dezelfde doelgroepen als woningcorporaties, en in samenwerking ontstaat een mooie mix van betaalbare en duurzame huurwoningen, op wijk- en complexniveau. Wij dragen hiermee bij aan een gedifferentieerde opbouw van betaalbare huurwoningen.

Gemeentes

Of het nu gaat om een binnenstedelijk leefomgeving met teruglopende verblijfskwaliteit, een verouderde locatie, danwel leegstand vastgoed. Wij zijn als geen ander in staat om met vernuftige interventies en een toekomstgerichte visie, een duurzame verbeterbijdrage te leveren aan de stad.

Marijn de Kok

Interieurarchitect

1+1=3, zo ervaren wij de samenwerking met Koninvest. Koninvest weet de rol van ons als interieurarchitect op waarde te schatten. Door het prettige contact, de duidelijke vraagstelling en open dialoog tijdens het ontwerpproces bereiken we samen een meerwaarde in het toevoegen van verblijfskwaliteit aan de leefomgeving voor zowel bewoners als bezoekers.

Christ-Jan Danen

lid Raad van Bestuur TWB

Koninvest slaagt erin om woonwensen en -ideeën om te zetten in een concreet plan en dit tot uitvoer te brengen. Op zich niet zo bijzonder misschien. Wel als dit moet resulteren in betaalbare woning voor kwetsbare doelgroepen. Woning die bovendien een hoog afwerkingsniveau hebben, met een uitstraling uit het luxe segment. Voor ons is Koninvest de partner als we ontwikkelen op het gebied van wonen en zorg.

Leenders Fiscaal Advies

Dhr. Michel Leenders

Wij ervaren de samenwerking met Koninvest Vastgoed als zeer prettig. Wij zien Koninvest als ontwikkelaar midden in de maatschappij staan, met de blik naar buiten en een duidelijk doel om duurzame en betaalbare woningen te realiseren. Vaak binnenstedelijke herontwikkelingen waar veel uitdaging in zit. Het Team van Koninvest heeft haar zaakjes altijd op orde. In de samenwerking op fiscaal vlak is het prettig dat alle projecten planmatig doordacht zijn en informatie direct voorhanden is. Het team is niet alleen gastvrij maar ook gericht op het delen van kennis en netwerk. Wij hopen nog jaren te mogen samenwerken.

CSwonen

Anouk Schillemans

Koninvest verheft ontwikkeling tot kunst. Met enorme passie en gedrevenheid voegen zij waarde toe in de breedste zin. De locatie wordt gezien en vertaald naar een invulling die aansluit bij de markt en de wens van de huurder. De voorbereiding is tot in de puntjes geregeld wat het verhuurproces ten gunste komt. De combinatie aansluiting bij de markt en de voorbereiding zorgt ervoor dat wij altijd 100% verhuurd opleveren.

ABN AMRO

Jeannette Leijnsen

De samenwerking is professioneel en plezierig. Koninvest heeft actuele kennis van zaken. Casussen worden altijd goed voorbereid en uitgewerkt. De vragen zijn reëel en relevant en afspraken worden stipt nagekomen.

Rabobank

William Heeren

We hebben als Rabobank veel vertrouwen in Koninvest als ontwikkelaar-belegger. De projecten van Koninvest passen perfect in het profiel/ DNA van de Rabobank, waarbij de relatie tussen ons het beste te typeren is als professioneel, pro-actief en open, maar ook zeker warm en fijn waarbij we zaken echt samen oppakken. We hopen samen nog vele mooie projecten met Koninvest te mogen realiseren.

LeanBouw

Edwin Haast

"De samenwerking met Koninvest is uitstekend te noemen. Dit is vooral te danken aan het gebalanceerde bouwteam dat Koninvest de afgelopen jaren om zich heen heeft verzameld. Eénieder binnen het bouwteam heeft zijn eigen duidelijke rol en partijen werken zéér pro-actief samen om telkens weer van schets, tot een optimale realisatie te komen. Hierbij wordt, onder leiding van Koninvest, de optimalisatie gezocht tussen esthetische kwaliteit voor een zo’n scherp mogelijke prijs. Door bovenstaand proces lukt het Koninvest mooie en rendabele ontwikkelingen te realiseren welke altijd perfect zijn afgestemd op beoogde doelgroep / gebruikers.

Ernst Architect

Ernst Joosten

"De samenwerking bij het project City Lofts in Roosendaal heeft geleid tot een bijzondere invulling van de plek. De voormalige bioscoop heeft plaats gemaakt voor wonen. Door kritische wisselwerking in de gesprekken is er een optimaal resultaat behaald. Met Koninvest kun je snel schakelen. Ze zorgen voor efficiëntie in het proces en houden er flink de vaart in, zowel in het voortraject als tijdens de uitvoering. Het is fijn werken met kundige mensen en bovenal met bijzonder prettige mensen."

Architectuurstudio Breda

Geert van der Aa

Koninvest is voor ons een waardevolle opdrachtgever waarmee we in een prettige samenwerking iedere keer weer een mooi resultaat weten neer te zetten. In de samenwerking is Koninvest scherp, doortastend en kritisch. Dat maakt het mogelijk om complexe opgaven samen met de juiste projectpartners tot het optimale eindresultaat te brengen.

Cta background

Zoekt u een goede investering?

Contact Investeren

Kan mijn vastgoed ontwikkeld worden?

Contact Ontwikkelen